Plan obuke

Da bi pristupio obuci vožnje kandidat/kinja mora da ima najmanje 17,5 godina starosti i identifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš). S tim da ima pravo da polaže teorijski dio sa 17.5 godina, a praktični dio sa navršenih 18.

Pri upisu u auto školu dobija neophodnu literaturu/testove i CD i informacije o obuci i daljim koracima. Polaganju teorijskog dijela ispita ne može se pristupiti bez ljekarskog uvjerenja. Ljekarsko uvjerenje važi godinu dana. Možete ga izvaditi u sljedećim medicinskim ustanovama:

Naša medicina rada

Džordža Vašingtona 25, Podgorica

Tel. 068 215 001

Radno vrijeme: Ponedeljak, srijeda, četvrtak i petak: 08-15h

Utorak : 08:00-12:00 i 16:00h -18:30 h

Subota : 08:30h-12:00h

Poliklinika Diagnostica

Bulevar Save Kovačevića 22 (kod Gintaša)

tel. 020 633 729 , mob. 067 633 322

Radno vrijeme: 07:00-20:00h

Dom zdravlja Podgorica

Aerodromska ulica b.b., Stari Aerodrom

(odjeljenje medicine rada)

Radno vrijeme: 07:00-20:00h

Medicina rada Bona Mente

Kralja Nikole br. 108, Podgorica.

tel. 020 611 666 , mob. 067 061 666

Radno vrijeme: 08:00–16:00h

Cijena ljekarskog uvjerenja je 20-25 eura.

Teorijska nastava se odvija u prostorijama auto škole, u dva termina, prije i poslije podne. Nakon položenih testova, instruktor kontaktira kandidata oko dogovora za termine časova praktične nastave. Prema ocjeni instruktora o spremnosti kandidata za polaganje praktičnog dijela, istom se pristupa.

Nakon uspješno završenog ispita, kandidat dobija diplomu u prostorijama auto škole. Diplomu sa ljekarskim uvjerenjem kandidat nosi u nadležnu instituciju (MUP), gdje i finalizuje proces dobijanja vozačke dozvole.

Da li imate neko pitanje? Kontakt telefon +382 69 944 299 viber