Obavještenja/ Informacije

KONKURS ZA UPIS NOVIH KANDIDATA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH:

PROGRAM  OBRAZOVANJA ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILOM

Na osnovu člana 23. Zakona o obrazovanju odraslih (“Službeni list Crne Gore”, br. 20/11 od 15.04.2011, 47/17 od 19.07.2017) i Rješenja o izdavanju licence Ministarstva prosvjete UPI-060-25/2019-1 od 13. marta 2019. godine PU Auto škola ‘’START’’ raspisuje

O G L A S

za pohađanje Progama obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije upravljanja motornim vozilom
Osposobljavanju za upravljanje motornim vozilom B kategorije, odnosno vozilom na motorni pogon može pristupiti lice koje:

· ispunjava uslove propisane Zakonom, u pogledu godina života;

· posjeduje ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom odgovarajuće kategorije;

· posjeduje elementarnu funkcionalnu pismenost

Trajanje programa: Teorijska obuka 40 časova, Praktična obuka 30 časova
Cijena obuke: 250€ (gotovina) – 280€ (mogućnost plaćanja na rate); Pripremni testovi/CD uz takse: 25€

Na kraju realizacije programa obrazovanja: Završna provjera praktične/teorijske osposobljenosti polaznika se organizuje kod ovlašćenog organizatora provjere. Vrednovanje na završnoj provjeri se vrši u skladu sa Pravilnikom o načinu polaganja vozačkog ispita.
Zainteresovana lica potrebno je da dostave:

– Fotokopiju lične karte/pasoša
– Ljekarsko uvjerenje
– Prijavu za upis
– Potvrdu o uplati pohađanja obrazovanja i obuke.

Prijave dostaviti lično ili poštom na adresu PU Auto škola ‘’START’’, ulica Vojina Katnića 26, Stari aerodrom Podgorica.

Detaljnije informacije na kontakt telefon 069/944-299 ili na e-mail adresu [email protected]

Da li imate neko pitanje? Kontakt telefon +382 69 944 299 viber