Teorijska nastava

Novi zakon o saobraćaju predviđa i obaveznu teorijsku nastavu.

Kako vožnja postaje jedna od osnovnih potreba čovjeka u savremenom društvu i kako svakodnevno na vijestima slušamo o negativnim posljedicama saobraćaja (saobraćajnim nezgodama), nameće se potreba za poboljšanjem ukupne situacije u saobraćaju. Jedan od načina da se poboljša stanje u saobraćaju je, svakako, uvođenje teorijske nastave u auto školama.

Da bi se smanjio broj stradalih u saobraćaju u budućnosti neophodno je angažovanje svih resursa društva u kojem živimo.

Naime, auto škole imaju misionarski zadatak da preko novih kandidata za vozače utiču na ukupno podizanje svijesti o značaju bezbijednosti saobraćaja.

Cilj teorijske nastave nije nametanje nepotrebnih troškova za sticanje vozačke dozvole.

Neko će reći:
“Pa mogu ja i kući da naučim testove” i u pravu je.

Testovi i treba da se uče kod kuće, a teorijska nastava ne služi za učenje testova.

Najčešća nastavna metoda na teorijskoj nastavi je metoda prezentacije.

Čemu teorijska nastava i koji su njeni ciljevi?

Navešćemo neke teme teorijske nastave kako bismo olakšali budućim polaznicima da shvate zašto je važno da prisustvuju časovima. Plan teorijske nastave sadrži 30 časova predavanja i 10 časova vježbi.

Opis tema:
∙ Značaj bezbijednosti saobraćaja
∙ Posljedice nebezbjednog ponašanja u saobraćaju
∙ Uticaj saobraćajnih nezgoda na najbližu okolinu i društvo
∙ Uticaj vozača (postupanja,psihofizičko stanje, alkohol)
∙ Uticaj puta (stanje puta i okolina)
∙ Uticaj vozila (aktivna i pasivna bezbijednost)
∙ Teorijsko objašnjenje radnji sa vozilom u saobraćaju
∙ TESTOVI vježbe rješavanje i ocjenjivanje

Vježbanje na tablet računarima u specijalnom programu za lako i jednostavno polaganje vožnje – kad god želite u toku sedmice dođite i pripremajte se za polaganje testova!

Časovi teorije traju 45 min, najviše 2 časa dnevno, ukupno 40 časova.

Back to Top